GUDHAMMARS EGENDOM
GUDHAMMARS EGENDOM
Från idéskiss till färdig plantering
HISTORISKA FOTON
HISTORISKA FOTON
Gamla fotografier och skrifter kan vara till god hjälp i undersökningen av trädgårdens historia.
DETALJ AV TAKMÅLNING
DETALJ AV TAKMÅLNING
Information om platsen ligger till grund för det som senare gestaltas i idéskissen.
IDÉSKISS GUDHAMMAR
IDÉSKISS GUDHAMMAR
Att få gestalta en trädgård eller utemiljö med koppling till det historiska är extra roligt och intressant.
ILLUSTRATION OCH VISION AV NY LAYOUT FÖR BAKSIDA
ILLUSTRATION OCH VISION AV NY LAYOUT FÖR BAKSIDA
Enklare skisser/illustrationer underlättar visionen av den nya designen
ANLÄGGNING AV SJÖTRAPPAN
ANLÄGGNING AV SJÖTRAPPAN
Avenboksplantorna sätts på plats
SJÖTRAPPAN EFTER NY GESTALTNING
SJÖTRAPPAN EFTER NY GESTALTNING
En mer inbjudande gång ner mot sjön och morgondoppet får man leta efter.
NORRA TRAPPSLÄNTEN
NORRA TRAPPSLÄNTEN
En frodig och grönskande trappslänt som klarade norrläget önskades.
NORRA TRAPPSLÄNTEN GRÖNSKAR
NORRA TRAPPSLÄNTEN GRÖNSKAR
Slänten några månader efter plantering
GÅRDSPLAN VID STALL OCH HALLAR
GÅRDSPLAN VID STALL OCH HALLAR
Den stora grusplanen och infarten till gården behövde bli mer grön och inbjudande.
PLANTERING AV MARKTÄCKARE I GÅRDSRUNDELN
PLANTERING AV MARKTÄCKARE I GÅRDSRUNDELN
Alunrot och flocknäva blir lättskötta och dekorativa marktäckare runt de mörkbladiga pelarbokarna
NYA RUNDELN PÅ GÅRDSPLANEN
NYA RUNDELN PÅ GÅRDSPLANEN
Här syns tydligt hur bladverk och blomma i träd och marktäckare tar upp färgerna i fasaderna.
PLANTERING AV INFATTNINGSHÄCK RUNT FLAGGSTÅNG
PLANTERING AV INFATTNINGSHÄCK RUNT FLAGGSTÅNG
Eftersom buxbomshäckar redan fanns på gården valdes buxbom som infattningshäck runt flaggstången.
BLOMSTERRUNDELN RUNT FLAGGSTÅNGEN
BLOMSTERRUNDELN RUNT FLAGGSTÅNGEN
Rundeln i full blom. Växterna har tagit sig rejält, speciellt kantnepetan.