Trädgårdsdesign

 "Att designa en trädgård som kopplar till platsen, dess historia  och nuvarande ägares önskemål och drömmar är något som jag brinner för och som jag vill ska kännas och synas i det färdiga resultatet" 


"Ständig utveckling och ökad kunskap i design, växtkännedom och skötselaspekter är viktiga förutsättningar för mig för att kunna formge trädgårdar som är lättskötta och hållbara samt värnar om miljön och den biologiska mångfalden"     

 

                                                                         //  Åsa Svensson

                                                                             Trädgårdsmästare/-designer

En trädgård planerad av Lerbo Trädgårdsdesign är väl genomtänkt för att kunna hålla över tid och vara vacker året runt men också funktionell och lättskött med rätt val av material och växter för platsen och ägarens förutsättningar. 


Lerbo Trädgårdsdesign har kunskaper om trädgård från äldre kultur- och trädgårdsmiljöer till modernare trädgårdsrum. Trädgårdsdesign med historia är trädgårdsplanering som kopplar ihop det historiska med det nutida och skapar en design som blir unik och specifik för varje plats. 


Genom att anlita Lerbo Trädgårdsdesign genom hela processen från idéskiss, ritningar och anläggningsunderlag till beställning av växter och färdig plantering, garanteras rätt förutsättningar för att trädgården ska få sitt uttryck och hålla över tid.


Bra kvalitet och rätt val av växter, från perenner till buskar och träd, är viktiga bitar i en anläggning. Det krävs därför rätt kompetens och möjligheter att köpa in bra växtmaterial.

Lerbo Trädgårdsdesign ser till att dessa krav uppfylls med sin kunskap om rätt val av mark- och växtmaterial samt kontakter med utvalda plantskolor och leverantörer.


Alla projekt är unika så därför lämnas alltid en anpassad offert enligt uppdragets omfattning och vilka processteg som ska ingå.


Alternativt kan uppdraget ske på löpande räkning (projekt/konsult 585 kr/tim och planteringsarbete 450 kr/tim båda priserna exklusive moms).

(RUT-avdrag gäller ej för denna typ av tjänst)


Lerbo trädgårdsdesign finns i Töreboda, Västra Götaland men utför uppdrag i angränsande län och kan även utföra uppdrag digitalt över hela landet.

Trädgårdsdesignprocessen

Välj en del av processen eller ett helhetskoncept

Steg

1

Genomgång  av projektets omfattning, därefter

offert

Steg

2

Idéskiss med ex. planritning, illustrationer, inspirations-bilder etc. i dokumentation

Steg

3

Färdigt designförslag/ ritning efter idéskiss  

eller enligt offert

Steg

4

Övrig dokumentation Ex. mark-planeringsplan

Steg

5

Beställning växtmaterial mm enligt offert

Steg

6

Färdigställande av

plantering

Steg

7

Uppföljning/ trädgårds-mästaravtal