Genomtänkt design
allé design historia
slott och koja
biologisk mångfald

"Ständig utveckling och ökad kunskap i design, växtkännedom och skötselaspekter är viktiga förutsättningar för mig för att kunna formge lättskötta och hållbara trädgårdar och som samtidigt värnar om miljön och den biologiska mångfalden"

"Att designa en trädgård som kopplar till platsen, dess historia och nuvarande ägares önskemål och drömmar är något som jag brinner för och som jag vill ska kännas och synas i det färdiga resultatet" 

Åsa Svensson

Trädgårdsmästare och -designer

Åsa har mångårig erfarenhet av trädgård, har alltid varit kreativ och haft ett stort intresse av design och växter. Trädgårdsdesign var därför en självklar del att jobba med efter utbildningen och med sin bakgrund som trädgårdsmästare kan hon erbjuda ett helhetskoncept från planering till färdig plantering av trädgårdar.


Åsa är utbildad trädgårdsmästare vid Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård i Mariestad.


Hon har även genomgått en utbildning i Trädgårdsanläggning vid Naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara.