Från idéskiss till plantering

En idéskiss från Lerbo Trädgårdsdesign är ett förslag på utformning av utemiljö/trädgård med skiss över det specifika området med inspirationsbilder och förklarande text samt ett dokument som beskriver projektet och förklarar designen. Dokumentet kan också innehålla växtförslag med bilder och illustrationer över tänkt design. Varje idéskiss blir unik då inget projekt är det andra likt.


En idéskiss kan hjälpa dig att öppna upp för nya lösningar och idéer i trädgården och med inspirationsbilder, illustrationer och förklaringar kan du lättare föreställa dig resultatet. Den är också en bra grund när det gäller grovplaneringen av tomten var hårdgjorda respektive gröna ytor ska vara även om planeringen av trädgården går etappvis. För en del räcker det med en idéskiss för att komma vidare med sin trädgård, annars vill att vi gör hela jobbet från idéskiss till plantering och efterföljande trädgårdsavta.


Nästan all trädgårdsdesign utgår från en idéskiss, denna kan sedan utvecklas i samarbete med kundens synpunkter och resultera i specifika ritningar för anläggning och konstruktion såsom markplanerings-, planterings- och beslysningsplan, sektions- och konstruktinsritningar mm.


Olika belysningar ger trädgården en annan dimension, även under ljusare sommarkvällar. Lerbo Trädgårdsdesigns samarbete med Atmosphere Light AB möjliggör en komplett planering av trädgårdsrummet med både växtlighet och ljussättning. Vi erbjuder gemensamma konsultationer inom trädgård och ljussättning.  ideskiss
ideskiss beskrivning
Konstruktionsritning hemsida
Planskiss plantering
Planteringsförslag2
Planteringsdags
Plantering garage
Norrvikens trädgårdar