NYA RUM I 50-TALS TRÄDGÅRDEN
NYA RUM I 50-TALS TRÄDGÅRDEN
För att få rumskänsla behövdes fler häckar, träd och frodiga planteringar
PROCESSEN - FRÅN IDÉSKISS TILL FÄRDIG PLANTERING
PROCESSEN - FRÅN IDÉSKISS TILL FÄRDIG PLANTERING
Efter korrigeringar gjordes ett andra förslag som sedan blev verklighet
EN TOM OCH OUTNYTTJAD YTA
EN TOM OCH OUTNYTTJAD YTA
Härlig morgon- och middagssol avgjorde den nya terassens placering
ANLÄGGNINGSARBETEN PÅGÅR (JUNI 2019)
ANLÄGGNINGSARBETEN PÅGÅR (JUNI 2019)
Den nya designen börjar ta form
PLANTERINGSDAGS
PLANTERINGSDAGS
Planteringsbäddarna är redo att fyllas med växter
STENPLANTERINGEN KOMPLETTERAD
STENPLANTERINGEN KOMPLETTERAD
Eftersom rosorna var barrotade fick dessa komma i jorden några veckor senare
'ROTILIA' I FULL BLOM I STENPLANTERINGEN (2020)
'ROTILIA' I FULL BLOM I STENPLANTERINGEN (2020)
Den remonterande och marktäckande röda floribunda rosen verkar trivas.
ÖSTRA ENTRÉN FÖRE
ÖSTRA ENTRÉN FÖRE
Entrésidan behövde kompletteras med mer växtlighet
ÖSTRA ENTRÉN KLAR FÖR PLANTERING
ÖSTRA ENTRÉN KLAR FÖR PLANTERING
Inte bara gräs längre
NYPLANTERAD ENTRÉ
NYPLANTERAD ENTRÉ
En stenplantering med skuggtåliga växter
FRÅN FÖRSLAG TILL FÄRDIGT RESULTAT
FRÅN FÖRSLAG TILL FÄRDIGT RESULTAT
Från en tom och outnyttjad yta till en härlig favoritplats i trädgården

" Lyhörd för våra förslag och tankar "


“  Lerbo trädgårdsdesign har varit med oss från första början när vi 2018 startade upp vår långsiktiga plan  att renovera och skapa nya rum” i vår 50-talsträdgård i Tibro. Ett flerårsprojekt som vi nu börjar se effekter av.


Åsa bistod med idéskisser, växt- och planteringsförslag för våra nya land runt huset och terrasserna. Hon var lyhörd för våra förslag och tankar.


Hösten 2019 planterades steg 1 i vårt projekt och sommaren 2020 kompletterade vi med ytterligare planteringar (steg 2). Vi har fått god support vad gäller skötsel under etableringsfasen. Nu börjar växterna växa till sig och vi ser resultatet.


Vi är jättenöjda med samarbetet och den bas och grundtänk som Åsa hjälpt oss med. Jag kan varmt rekommendera Åsa och Lerbo trädgårdsdesign.


/Katarina